Nieuwe uitgaven

Daniël Rouwkema, Vocale kerkmuziek (Choral Music)

Een nieuwe cd met kerk-/koormuziek van Daniel Rouwkema, een Nederlandse componist van Engelse kerkmuziek. Rouwkema's muziek is sterk geïnspireerd door composities van John Rutter, Herbert Howells en soortgelijke Engelse componisten. De componist verbleef jarenlang in Engeland, eerst als koorzanger en later als dirigent van een cathedral choir. Op de cd staan vooral stukken op Engelse teksten, maar ook een aantal Nederlandstalige composities: een viertal chants (psalm 84, 121, 122, 131) waarbij twee psalmen gecombineerd worden met berijmde verzen op de Geneefse melodie, en een lied op tekst van Sytze de Vries. De cd is in feb. 2011 opgenomen in de Peperbuskerk in Zwolle. De cd is een uitgave van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek.
Uitvoerenden: Canticum Groninghae o.l.v. Daniel Rouwkema, Euwe de Jong (Maarschalkerweerd-orgel).
De cd is te bestellen via www.kerkmuziek.nu

 

Christmas music for choirs

Uitgever Prozamusica

 

De volgende uitgaven zijn binnenkort verkrijgbaar bij
Boeijenga Music Publications

Merck toch hoe sterck

bezetting:
twee organisten op een orgel

opnamen:
Jaap Zwart jr. / Euwe de Jong en Sybolt de Jong bespelen het Lohman-orgel te Farmsum
Het werk is in alternatieve versie te zien en te beluisteren op de DVD Improvisata III

toelichting:
'In dit werk neemt de dialoog tussen beide organisten een centrale plaats in.
De muzikale samenspraak is uiteraard inherent aan de gekozen vormen Canon en Fuga, maar ook de korte mottoachtige motieven van het inleidend Scherzo laten zich op dit punt niet onbetuigd. De fuga is 3-delig opgezet, waarbij elk deel min of meer chronologisch herinnert aan een bepaalde stijlperiode. Zo vertoont het eerste deel een aantal barok-kenmerken, en sluit vervolgens naadloos aan op een middendeel dat zich in een meer romantisch getinte stijl ontwikkelt.
Deel drie vormt dan het sluitstuk, waarin de stijlreminicenties verder verschuiven in de richting van de Franse laatromantiek.' (Jelle Stellingwerf)

 

Dances - Paul Peuerl

Intrada, Tantz, Intrada (orgel vierhandig)
Intrada (twee orgels)
Padouan (twee orgels)