Halvernacht

terug

Op deze cd worden psalmen gezongen uit de Naardense Bijbel. De vertaling van Pieter Oussoren leent zich bij uitstek voor de voordracht en de voorzang, want door heel dicht bij de Hebreeuwse grondtekst te blijven komen de Hebreeuwse accenttekens, fraseringen (korte rustmomenten) en woordherhalingen tot klinken. Waar in het Hebreeuws een frasering is aangegeven, begint in de Naardense vertaling een nieuwe regel. De mediantrust — een ademmoment midden in een vers — is gekozen daar waar ook in het Hebreeuwse origineel een extra frasering is aangebracht. De poëzie van de psalmen verbindt zich aldus op natuurlijke wijze met de kloosterlijke zangstijl.

De cd neemt de luisteraar mee het klooster in vanaf de Metten (‘s morgens halfvijf) tot aan de Completen (‘s avonds halfacht).
We horen de wekbel, de monniken die zich door de kloostergangen naar de kapel begeven en een flard van de openingszang ‘Halvernacht sta ik op om u te danken voor uw gerechtigheid in al uw regels’ (Anti-foon bij psalm 119). Daarna klinken uit de mond van de Cantori psalmen, toegedeeld aan de zeven officies:
• Metten: psalm 119
• Lauden: psalm 1, psalm 2 en psalm 3
• Terts (het derde uur):
psalm 90 > audiofragment [1.738 KB] (vers 7 tm 12) en psalm 93 > audio [984 KB]
• Sext (het zesde uur): psalm 121, psalm 122 en psalm 123
• None (het negende uur): psalm 137 en psalm 138
• Vesper: psalm 146 en psalm 147
• Completen: psalm 4, psalm 91 en psalm 134 > audio [556 KB]

De reciteertonen op deze cd zijn nieuw gecomponeerd door Jelle Stellingwerf (musicoloog en algemeen directeur van de Schumann Akademie). Hij heeft de reciteertonen, die hij maakte voor alle 150 psalmen, laten aansluiten bij het Geneefse Psalter, zodat een onberijmde psalm gezongen kan worden in combinatie met een berijmde psalm. Euwe de Jong (organist en onderwijsdirecteur van de Schumann Akademie) schreef het merendeel van de zettingen. De psalmen 1, 2 en 121 werden gezet door Daniel Rouwkema. Er is gekozen voor een breed palet aan mogelijkheden voor koor a capella en koor/soli met orgel-begeleiding. De Cantori Davidici o.l.v. Elbert de Jong zijn, behalve een countertenor van het Sacramentskoor Breda, zangers afkomstig uit het Roder Jongenskoor en The Gents. Door alleen gebruik te maken van (hoge) mannenstemmen ontstaat een etherische sfeer, die doet denken aan de kloosterlijke zang in tijden dat het psalmreciet in octaven klonk: vanwege de meezingende novicen die hun stemwisseling nog niet hadden gehad.